Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA JAWORA NA LATA 2016-2023

Burmistrz Miasta Jawora zaprasza mieszkańców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych oraz służb publicznych na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023.

Dowiedz się więcej

Jawor - Twoja sprawa

Przypominamy, że do 9 czerwca trwa głosowanie nad szatą graficzną projektu rewitalizacji naszego miasta.

Dowiedz się więcej