Jawor Twoja sprawa

Zasubskrybuj nasz newsletter

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA JAWORA NA LATA 2016-2023

Burmistrz Miasta Jawora zaprasza mieszkańców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych oraz służb publicznych na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023.

Zachęcam, aby wszelkie opinie i uwagi do dokumentu zgłaszać do dnia 2016-10-02 na załączonym Formularzu zgłaszania uwag (Załącznik nr 1).

Ponadto zachęcam do dalszego składania propozycji planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Projekty muszą być realizowane na terenie obszaru wsparcia, który określono w dokumencie w rozdziale 3.2. Obszar rewitalizacji. Projekty należy zgłaszać do dnia 2016-09-26 przy użyciu Formularza projektu (Załącznik nr 2). 

Uwaga: każde zgłoszenie projektu musi być opatrzone następującą klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Sposób dostarczania formularzy: w celu zgłoszenia uwag i zmian do projektu LPRMJ 2016-2023 oraz proponowanych projektów należy Formularz zgłaszania uwag i/ lub Formularz projektu dostarczyć:

    1. osobiście do siedziby Urzędu: Rynek 1, 59-400 Jawor – pokój 15;
    2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu: Rynek 1, 59-400 Jawor – pokój 15;,
    3. pocztą elektroniczną na adres: projekty@doorway.pl.

Warsztaty podsumowujące konsultacje

Zapraszam do udziału w warsztatach podsumowujących konsultacje społeczne przeznaczone dla mieszkańców gminy w dniach 29 i 30 września 2016 r. w godzinach od 16:00 do 19:00. Warsztaty odbędą się budynku Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa przy ul. Parkowej 5.

Informacji udziela

Pan Dariusz Marciniec, telefon: +48 510 020 944; e-mail: dariusz.marciniec@doorway.pl

 

 

                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                        Emilian  Bera